Poprzez komunikację ku komunikacji - Piaseczno24.net
Jesteś tutaj: Opinie » Poprzez komunikację ku komunikacji
3 listopada '11r.

Poprzez komunikację ku komunikacji

Jedną z najważniejszych kwestii dla mieszkańców Piaseczna jest komunikacja w obrębie gminy oraz komunikacja z Warszawą wzdłuż ulicy Puławskiej – pisze radna powiatu Katarzyna Obłąkowska-Kubiak.

Wydaje się, że każdy dorosły mieszkaniec naszego miasta myślał nad rozwiązaniami, jakie powinno się tu zastosować. Problemy dotykają zarówno osób korzystających z transportu zbiorowego, jak i poruszających się własnymi autami. Podstawą jakichkolwiek rozwiązań w kwestiach, które leżą w kompetencjach kilku samorządów, jest komunikacja i współpraca pomiędzy nimi. Skontaktowałam się z władzami miasta stołecznego Warszawy, aby dowiedzieć się, jakie są ich plany w kwestiach dla nas newralgicznych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie jest zainteresowany usprawnieniem ruchu komunikacji zbiorowej wzdłuż ul. Puławskiej. Na zlecenie ZTM w Warszawie została wykonana koncepcja wytyczenia pasa autobusowego na wschodniej jezdni tej ulicy na odcinku od ul. Kuropatwy do al. Wilanowskiej. Zakładanym rozwiązaniem jest zmiana oznakowania poziomego i pionowego, w wyniku czego ma powstać stała organizacja ruchu, przewidująca dwa pasy przeznaczone dla komunikacji indywidualnej i jeden pas dla komunikacji zbiorowej.

ZTM zaznacza, że przy istniejącej szerokości wschodniej jezdni ul. Puławskiej wynoszącej 11,5 m nie ma możliwości wyznaczenia pasa autobusowego jako czwartego pasa ruchu poprzez korektę oznakowania poziomego polegającą na zawężeniu pasów ruchu. Spowodowane jest to koniecznością zachowania minimalnej szerokości pasa równej 3 m. Nie ma też możliwości wyznaczenia buspasa w śladzie istniejącego pobocza wschodniej jezdni ul. Puławskiej jako czwartego pasa ruchu. Ustalono bowiem, że konstrukcja pobocza uniemożliwia ruch ciężkich pojazdów. Wdrożenie tego rozwiązania wiązałoby się ze znacznymi kosztami (przebudowa pobocza, dobudowa pasa w miejscach, w których obecnie nie występuje, przebudowa skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, przebudowa zjazdów do posesji, przebudowa oświetlenia ulicznego), dlatego odstąpiono od tego wariantu.

ZTM w Warszawie prowadzi opisane działania podniesienia standardów podróżowania komunikacją autobusową wzdłuż ul. Puławskiej ze względu na obecną obsługę części Piaseczna za pośrednictwem tego środka transportu. Docelowo jednak ZTM w Warszawie widzi inną rolę trakcji autobusowej na obszarze gminy Piaseczno oraz gmin sąsiednich. ZTM chce rozwijać model obsługi za pomocą sieci linii uzupełniających typu „Lxx” i wybranych linii szkieletowych typu „7xx”. Linie typu „7xx” obsługiwałyby tylko najbardziej obciążone relacje, pozbawione szybkiego dostępu do komunikacji szynowej. Linie uzupełniające zapewniałyby zaś cenne dla mieszkańców powiązania lokalne i ułatwiałyby dojazd do najbliższych stacji kolejowych. Takie rozwiązanie w oczach ZTM w Warszawie przynosi szereg korzyści, m.in. dopasowanie pojemności taboru i godzin jego kursowania do potrzeb lokalnej społeczności oraz optymalizację współfinansowania przez gminę kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego (koszty organizacji linii „Lxx” są niższe niż linii typu „7xx”).

ZTM w Warszawie uważa, że docelowo podstawowa obsługa połączenia Piaseczna z Warszawą powinna odbywać się przy możliwie najszerszym wykorzystaniu wydajnej komunikacji szynowej. W celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych Powiatu Piaseczyńskiego już obecnie wykorzystywana jest modernizowana przez PKP PLK SA linia kolejowa Warszawa – Radom. Mieszkańcy mogą korzystać z pociągów Spółki Koleje Mazowieckie w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM”.

Stołeczny organizator transportu podejmuje również starania, by w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znalazły się zapisy zabezpieczające w dalszej przyszłości możliwość budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Puławskiej. Aktualnie nie jest znany przewidywany termin budowy takiej linii.

Katarzyna Obłąkowska-Kubiak,
radna powiatu piaseczyńskiego, przewodnicząca Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Komentarze

Malarczyk - 6 listopada '11r. 00:16
"Stołeczny organizator transportu podejmuje również starania, by w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znalazły się zapisy zabezpieczające w dalszej przyszłości możliwość budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Puławskiej."
A ktos twierdził, na jednym z forum, że opowiadam dyrdymały na temat tramwaju przy Puławskiej.
którędy ma biec tramwaj - 14 grudnia '11r. 18:21
najlepiej poprowadzić tory aby się kończyły na osiedlu Słowicza. Jest tam miejsce na pętlę na granicy Piaseczna i St. Iwicznej.
' - 30 marca '12r. 09:07
Niestety to są dyrdymały... Jaki jest koszt wykupu ziemi pod linię tramwajową? Sensowny jest buspad i budowa drogi kołowej wzdłuz linii kolejowej... Notabene... Nie trzeba było likwidowac wąskotorówki wzdłuż Puławskiej, tylko adaptowac infrastrukture liniowa i na niej uruchomić przewozy nowoczesnym taborem....jak np. w Niemczech. Tam nikt nie wstydzi się w XXI wieku kolei dojazdowych, kolei waskotorowych....My chcemy tylko autostrady i strady i strady... A dlaczego nie ma specjalistów od trasnportu na stanowiskach tylko zatrudnia się po znajomościach osoby z innym wykształceniem lub bez...?
Bambam - 3 czerwca '12r. 15:48
bleeeee
Hmmm - 19 grudnia '13r. 09:41
To te tramwaje musiałyby chyba powietrzem się przemieszczać... przecież nie ma miejsca na dodatkowy pas dla autobusów...

Dodaj swój komentarz


Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady forum.

Piaseczno24.net - nowa wizja informacji to najszybsze źródło wiadomości z Piaseczna i okolic. Gościmy codziennie na monitorach wszystkich mieszkańców naszej gminy.