PO składa wnioski budżetowe - Piaseczno24.net
Jesteś tutaj: Opinie » PO składa wnioski budżetowe
13 października '11r.

PO składa wnioski budżetowe

- Jesteśmy w opozycji, ale mocno pracujemy. Nasze wnioski są wynikiem wnikliwych obserwacji tego co się dzieje - mówią radni powiatowi z PO.


Radni Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 30 września 2011 złożyli wnioski Klubu do budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2012 rok.


Zadanie: Transport zbiorowy i drogi publiczne

 • Budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Dworska – Źródlana (gm. Piaseczno) od przystanku i przejścia dla pieszych na ul. Źródlanej do przejścia dla pieszych na ul. Dworskiej.
 • Budowa chodnika przy ul. Źródlanej (gm. Piaseczno).
 • Remont nawierzchni ul. Orężna od przejazdu kolejowego do pierwszego zakrętu (gm. Piaseczno).
 • Budowa ciągu pieszego (chodnika) przy ul. Orężna od przejazdu kolejowego do pierwszego zakrętu (gm. Piaseczno).
 • Budowa ciągu rowerowego (ścieżka rowerowa) wzdłuż ul. Jana Pawła II od ul. ?ytniej i wzdłuż ul. Orężnej do ul. Kruczkowskiego (gm. Piaseczno).
 • Remont ul. Głównej (gm. Piaseczno) – nawierzchnia, znaki drogowe poziome.
 • Regularne oczyszczanie z piasku chodników przy ul. Głównej (gm. Piaseczno).
 • Instalacja słupków z łańcuchami oddzielających chodnik przy ul. Głównej od jezdni po prawej stronie od Al. Lipowej do ul. Anhellego (jadąc w kierunku Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki) (gm. Piaseczno).
 • Dokończenie ulicy Klonowej w Chojnowie.
 • Wykonanie ul. Rejonowej od Mrokowa do Szczaków.
 • światła przy szkole w Chylicach.
 • Ciąg pieszo - rowerowy na odcinku ul. Starochylicka do ul. świstaka w Siedliskach.
 • Przejście dla pieszych na ul. Satrochylickiej w Chylicach pomiędzy przystankami autobusowymi na wysokości skrzyżowania z ulicą Piaskową.
 • Dokończenie chodnika przy ul. Starochylickiej w Chylicach po stronie północnej.
 • Wykonanie chodnika w miejscowości ?biska na odcinku 800 metrów.
 • Budowa chodnika przy przy ul. Budowlanych (gm. Górze Kalwarii) -w porozumieniu z Gminą Góra Kalwaria.
 • Położenie nowej nawierzchni na ul. Wojska Polskiego (od lasu - do końca Władysławowa do ul. Masztowej).
 • Położenie nowej nawierzchni ul ?wirowa.

Zadanie: Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenia i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

 • Oczyszczenie, udrożnienie i modernizacja (w zależności od potrzeb) rowów przy wszystkich drogach powiatowych.
 • Oczyszczenie, udrożnienie i modernizacja (w zależności od potrzeb) przepustów w drogach powiatowych.
 • Odwodnienie dróg powiatowych nie posiadających odwodnienia.
 • Rowy odwadniające Mroków i Wola Mrokowska.
 • Przepusty pod drogą łączącą Mroków z ul. Nadrzeczną.
 • Zakup specjalistycznej łodzi ratunkowej.

Zadanie: Wspieranie osób niepełnosprawnych

 • Powołanie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Zakup profesjonalnych szyn umożliwiających osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Zadanie: Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 • Utworzenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Wolontariatu (zgodnie z wnioskiem Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki) – zabezpieczenie na ten cel kwoty 30 000 pln.
 • Powołanie Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 • Zabezpieczenie środków na zadania publiczne wspierane i powierzane organizacjom pozarządowym wychodząc naprzeciw projektów realizujących zadania publiczne zgłoszonych przez organizacje pozarządowe.

Zadanie: Kultura fizyczna i turystyka

 • Organizacja Turnieju Piłki Nożnej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych miniEuro 2012 – zabezpieczenie środków na ten cel.
 • Zabezpieczenie 40 000 pln na organizację rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży na poziomie powiatowym w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 • Zabezpieczenie środków na wydarzenia sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
 • Zabezpieczenie środków na wydarzenie, cykl wydarzeń turystyczno-krajoznawczych promujących Powiat Piaseczyński.

Zadanie: Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Promocja powiatu.

 • Zabezpieczenie 25 000 pln na organizację powiatowego festiwalu pod roboczym tytułem „Festiwal muzyki organowej i kameralnej” (zgodnie z wnioskiem Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki).
 • Zabezpieczenie 20 000 pln na organizację powiatowego festiwalu muzyki kameralnej i symfonicznej obejmującego koncert z udziałem orkiestry symfonicznej, solistów i chóru.
 • Zabezpieczenie środków na organizację Festiwali Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym i Konstancinie-Jeziorna.
 • Zabezpieczenie środków na dofinansowanie Europejskich Dni Dziedzictwa w Piasecznie i w Czersku.
 • Zabezpieczenie środków finansowych na wydarzenia kulturalne zaplanowane i pozytywnie zaopiniowanie przez Komisję Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 • Zadanie: Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 • Remont łazienek w budynku i doposażenie pokoi w budynku Internetu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Chyliczkowskiej (gm. Piaseczno).
 • Remont dachu i kominów budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Chyliczkowskiej (gm. Piaseczno).

Inne:

 • Budowa hali sportowej w Górze Kalwarii.
 • Realizacja przedsięwzięć majątkowych zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umiejętności pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat (po wcześniejszym przebadaniu i analizie potrzeb).
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego
 • Skumulowany zakup energii elektrycznej.


Komentarze

ffff - 26 września '12r. 23:15
Jak to się rozdaje hojną ręką będąc w opozycji. A jakie macie zadania w celu podwyższenia wpływów do budżetu, ściągnięcia inwestorów itp.? Z czegoś trzeba przecież zarobić i na Wasze pensje.
miksu - 30 stycznia '13r. 13:20
wiedzą, co należy zrobić?

Dodaj swój komentarz


Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady forum.

Piaseczno24.net - nowa wizja informacji to najszybsze źródło wiadomości z Piaseczna i okolic. Gościmy codziennie na monitorach wszystkich mieszkańców naszej gminy.