Co będziemy z tego mieć? - Piaseczno24.net
Jesteś tutaj: Opinie » Co będziemy z tego mieć?
29 marca '12r.

Co będziemy z tego mieć?

List otwarty do Piotra Guziała, burmistrza Ursynowa.


Szanowny Panie Burmistrzu, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Józefosław i Julianów zostali zaproszeni na spotkanie, podczas którego ma zostać omówiona propozycja odłączenia dwóch miejscowości – Józefosławia i Julianowa – od gminy Piaseczno i ich ewentualnego przyłączenia do dzielnicy Warszawy – Ursynowa.

Powyższa propozycja, zawarta w liście Pana Burmistrza do burmistrza Piaseczna pana Zdzisława Lisa oraz w kilku Pańskich wypowiedziach dla mediów, jest już przedmiotem ożywionej wymiany poglądów; prezentowane są różne opinie, jednakże brakuje odpowiedzi na wiele pytań, jakie formułują mieszkańcy tych miejscowości.

Mamy nadzieję, iż planowane spotkanie pozwoli na wyjaśnienie przynajmniej części z nich.

Pragniemy podkreślić, że konstruktywny przebieg spotkania i jego rezultaty w istotnej mierze są uzależnione od przygotowania merytorycznych informacji w kwestiach, które będą przedmiotem dyskusji. W związku z tym przedkładamy Panu Burmistrzowi poniżej listę zagadnień, co do których mieszkańcy oczekiwaliby zajęcia stanowiska.

1. Co dziś mamy i na co możemy liczyć ze strony m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursynów:
Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa korzystają aktualnie z następujących instytucji i służb miejskich usytuowanych w Piasecznie, a więc w odległości do 5 km:
 • przychodnie lekarskie, zespół ratunkowy oraz nocna pomoc medyczna,
 • straż pożarna,
 • straż miejska, policja,
 • sąd rejonowy,
 • urząd pocztowy,
 • Urząd Skarbowy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • władze gminy i powiatu.
Opuszczając gminę Piaseczno, prawdopodobnie zostalibyśmy „przeniesieni pod opiekę” instytucji stołecznych.

Mamy więc pytanie, czy może Pan zapewnić takie rozwiązania, dzięki którym:
 1. czas dotarcia służb ratunkowych po ewentualnym przyłączeniu się Józefosławia i Julianowa do dzielnicy Ursynów nie ulegnie wydłużeniu,
 2. dostęp do podstawowej opieki medycznej w publicznych placówkach służby zdrowia będzie równie dogodny jak dotąd,
 3. moglibyśmy bezpośrednio, jednym środkiem transportu miejskiego dostać się do centrum Ursynowa i Urzędu Dzielnicy,
 4. powstanie w naszej okolicy nowa placówka Poczty Polskiej SA,
 5. możliwe będzie utworzenie komisariatu policji, który wydaje się konieczny dla obsługi grupy kilkunastu tysięcy osób, którą tworzylibyśmy razem z Dąbrówką.


2. Wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy:
Mamy w pamięci Pańskie stwierdzenie, iż „łatwiej jest znaleźć potrzebne środki finansowe w 12-miliardowym budżecie m.st. Warszawy, aniżeli w ok. 280-mln budżecie gminy Piaseczno”. Wiemy jednak także, jak wielkie są potrzeby inwestycyjne stolicy i dlatego chcielibyśmy dokładniej zapoznać się z wieloletnią prognozą finansową (WPF), którą, jak wiemy, posiada Warszawa; prosimy o przedstawienie na spotkaniu w dniu 5 kwietnia, następujących danych:

– Jakie środki finansowe m.st. Warszawa przeznaczy wg WPF na inwestycje w latach 2012 – 2018 łącznie oraz na potrzeby dzielnicy Ursynów?

– Jaka część środków prognozowanych dla Dzielnicy przewidziana jest do wydatkowania dla potrzeb „zielonego Ursynowa”?

– Jaka część z tych środków mogłaby zostać przeznaczona na poprawę stanu infrastruktury w Józefosławiu i Julianowie?

3. Oświata w latach 2012 – 2015:
W przypadku, gdyby doszło do zmiany terytorialnej „przynależności” Józefosławia i Julianowa za dwa lata, tzn. w roku 2014, Zespół Szkół w Józefosławiu byłby w trakcie rozbudowy; inwestycja ta jest już zaplanowana w WPF Gminy Piaseczno.

Czy może Pan zagwarantować, że władze Dzielnicy Ursynów doprowadziłyby tę inwestycję do końca w planowanym terminie?

Wobec znacznej różnicy w wysokości dopłat do dzieci w przedszkolach prywatnych (w Piasecznie – 770 zł, w Warszawie ok. 500 zł miesięcznie) – w jaki sposób zagwarantuje Pan, że ta różnica nie odbije się na wysokości czesnego płaconego przez rodziców?

Mamy w tej chwili dostęp do gminnego przedszkola przy ul. Nefrytowej (odległość mniej niż 3 km). Czy jest szansa na powstanie podobnej placówki w podobnej odległości i w jakim czasie by to nastąpiło?

4. Sieć drogowa oraz transport lokalny.
Część problemów komunikacyjnych, z którymi borykają się mieszkańcy Józefosławia i Julianowi, a wymaga współdziałania Gminy/Dzielnicy (Piaseczno albo W-wa Ursynów) z władzami:
 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (trasa S-7; droga nr 79 – ul. Puławska i obwodnica Piaseczna; trasa „mostowa”, skrzyżowanie ulic Puławska/Geodetów/?abędzia),
 • województwa mazowieckiego (dot. skrzyżowania ul. Julianowskiej z drogą 721),
 • miasta stołecznego Warszawy,
 • powiatu piaseczyńskiego (ul. Kuropatwy – Cyraneczki),
 • sąsiadujących gmin: Lesznowola i Konstancie-Jeziorna.
Mieszkańcy oczekują od władz samorządowych – bez względu na to, czy będzie to nadal Gmina Piaseczno czy Dzielnica Ursynów – znacznie większej aktywności w tym obszarze i zdecydowanego zacieśnienia współpracy z sąsiednimi gminami, zgodnie z koncepcją stołecznego obszaru metropolitarnego, bowiem problemy sieci drogowej są w dużym stopniu tożsame; mamy w związku z tym pytania:
 • Kiedy zostanie zbudowany w kształcie docelowym, tzn. z uruchomieniem tunelu, węzeł na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z trasą S-2?
 • Czy władze Dzielnicy Ursynów porozumiały się już z Gminą Konstancin-Jeziorna w sprawie remontu i modernizacji ul. Jagielskiej na całej długości, tzn. aż do skrzyżowania z ul. Wilanowską i Działkową w Józefosławiu?
 • Czy władze Dzielnicy Ursynów planują też przyłączenie fragmentu gminy Konstancin-Jeziorna, oddzielającego Józefosław od Lasu Kabackiego (od przejazdu kolejowego przy ul. Prawdziwka w Kierszku do ul. Jagielskiej)? Ułatwiłoby to wykonanie remontu i poszerzenie ul. Działkowej, która ma 3 m szerokości, a jest bardzo obciążona ruchem w kierunku Wilanowa.
 • Jak wyglądają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie w sprawie budowy ul. Cyraneczki – Kuropatwy, której „wylot” do ul. Puławskiej ma się znajdować na terenie m.st. Warszawy?
Wyrażamy pogląd, że trójstronne porozumienia w sprawach:
– modernizacji ulicy Jagielskiej (gmin: Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz dzielnicy Warszawa-Ursynów, bowiem ulica ta jest „graniczną” między ww. gminami),
– a także w sprawie budowy ul. Kuropatwy – Cyraneczki (gmin: Piaseczno, Lesznowola i dzielnicy Ursynów),

zainicjowane na spotkaniu byłyby widocznym efektem gotowości do porozumienia w interesie całej lokalnej społeczności zamieszkałej po południowej stronie Lasu Kabackiego.

Mając nadzieję na dobrosąsiedzką współpracę, bez względu na przyszłą „przynależność terytorialną”, pozostajemy z szacunkiem.

W imieniu członków stowarzyszenia Nasz Józefosław i Julianów
prezes Hanna Krzyżewska, wiceprezes Grażyna Padee

Komentarze

Stokrotka - 29 marca '12r. 20:06
No, no, to burmistrz Ursynowa będzie miał twardy orzech...
Jaś - 30 marca '12r. 08:20
Przecież to zawracanie głowy z tym przyłączeniem do ursynowa, ktoś wumyślił głupi pomysł i teraz trwa debata czy warto czy nie warto. Jasne że nie warto!!! RADNI I BURMISTRZOWIE ZAJMIJCIE SIę WRESZCIE CZYMś powarznym i dla ludzi potrzebnym.
Julianowska str. - 30 marca '12r. 13:11
Z międzysąsiedzkich komentarzy wynika, że jak miałoby wogóle dojść do "przyłączenia" do Warszawy (po dokonaniu pełnej i szczegółowej analizy skutków takiego działania) - to powinno ono objąć tereny patrząc od Puławskiej na wschód - granica torami kolei siekierkowskiej w kierunku wschodnim (niechaj Mysiadło Zachodnie i Nowa Iwiczna sama się wypowie) - do skrzyżowania z Julianowską - dalej JESZCZE na południe aż nawet do Przesmyckiego lub Chyliczkowskiej w Piasecznie - i dopiero teraz: na wschód do granic obecnego Piaseczna z Chylicami na wschodzie - potem na północ w stronę Kierszka.
Z punktu widzenia "starego" Piaseczna przez wiele lat tereny "zza obwodnicy" (trasa 79 -przedłużenie Puławskiej) i tak były traktowane tak, jak "dzikie pola na Ukrainie przez naszą szlachtę". Północno-wschodnie Piaseczno i tak czuje związek z Józefosławiem (wyjazd do W-wy przez ul. Geodetów, parafia św. Józefa czy Zespół Szkół przy Kameranej) - a poza tym: u nas są przede wszystkim NOWE osiedla z ludźmi, którzy kiedyś i tak mieszkali w W-wie, albo teraz w W-wie pracują lub uczą się.
Dlatego prosimy Stowarzyszenie o wzięcie naszego głosu pod uwagę, gdyby Józefosław i Julianów powiedziały kiedyś TAK dla przyłączenia do W-wy.
MUSIMY BYć RAZEM!
pozdrawiam:)
mieszkaniec - 1 kwietnia '12r. 21:15
pomóżcie mi, bo ja mam wrażenie, że z tego listu wynika, że w tym "niechcianym" Piasecznie to wcale tak źle nie jest: do przedszkola blisko, do policji, poczty tez, pogotowie tez szybko przyjeżdza. To właściwie o co chodzi???? Bo nie o pieniądze, podatki lokalne w stolicy chyba wyższe niż u nas? o adres???

W_J-J - 2 kwietnia '12r. 01:51
Szanowni mieszkańcy. Na co dzień spotykam sporo mieszkańców Józefosławia, jak i Julianowa. Znam tam ludzi od lat 90, odkąd na tym terenie zacząłem pracować. Jeszcze pod koniec lat 90 JiJ to była dziura, gdzie na drogach leżało szkło z Polkoloru, a na Ogrodoewej błoto po pas. Teraz praktycznie większość to utwardzone drogi, stan dróg niestety to wina ciężkiego transportu do osiedli na których mieszkacie lub będziecie mieszkać lub mieszkają sąsiedzi. Macie sklepy, szkołę, przedszkola, dojazd do urzędów to 5-15minut, ogólnie jest ok. Niestety to wy także wybraliście Burmistrza i macie kilkoro Radnych, więc nie miejcie pretensji. A jeśli chodzi o postulaty to utwardzenie kilku dróg, komisariat i autobus ma być podstawą do zmiany zamieszkania a co za tym idzie: kosztów wymiany dokumentów, wpisów do rejestrów, ksiąg, zmianie pieczątek itp w domach prywatnych i firmach będą wahały się w granicach od kilkuset zł do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gmina Ursynów nie zapewni wam że wszystko dostaniecie od razu ale np w przeciągu 10, 15 lat lub nie dostaniecie ponieważ nie będziecie mieli siły przebicia. J & J to dla Ursynowa kilka bloków, więc jesteście malutcy. Tu macie kilku radnych, tam nie będziecie mieli nikogo. Straż pożarna będzie od was ca 10km, służba zdrowia także, szpitale w warszawie urzędy w warszawę, sprawy będziecie załatwiać dłużej bo więcej jest petentów. Wasze drogi będą na ostatnim miejscu bo będą traktowane praktycznie jako osiedlowe ze względu na małą przepustowość w porównaniu do arterii ursynowskich. Ilu członków liczy stowarzyszenie że wypowiada sie w imieniu tysięcy. Co to ma znaczyć że Ursynów planuje przyłączenie? Ludzie nie dajcie się zmanierować, spróbujcie wszystko dogadać a nie porywać się na głupotę. W innych miejscowościach nie jest wcale lepiej, a nawet dużo gorzej. Ludzie jednak starają się cierpliwie czekać. Przypominam że większość z was wyprowadziła się za miasto, więc nie oczekujcie od razu sali kongresowej, amfiteatru i lotniska.

Dodaj swój komentarz


Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady forum.

Piaseczno24.net - nowa wizja informacji to najszybsze źródło wiadomości z Piaseczna i okolic. Gościmy codziennie na monitorach wszystkich mieszkańców naszej gminy.